tio i topp vecka 13

Tio i topp- läxa till fredag 31 mars

 1. kyrktorn
 2. präst
 3. altaret
 4. flaxar
 5. glugg
 6. pressa upp
 7. prästgård
 8. hemtrakt
 9. baxa bort
 10. sötvattenfisk
 1. Ett kyrktorn finns vid kyrkan och i kyrktornet hänger klockorna.
 2. En präst är den som leder gudstjänsten i kyrkan.
 3. Ett bord som är längst fram i kyrkan.
 4. Flaxa är det samma som att flyga.
 5. En glugg är som ett fönster utan glas.
 6. Pressa upp betyder att man trycker upp något tungt.
 7. En prästgård är ett hus jämte kyrkan som prästen bodde i.
 8. Hemtrakt är där man bor eller där man kommer ifrån.
 9. När man baxar bort något så flyttar man bort något tungt.
 10. En sötvattenfisk lever i en sjö inte i havet som är salt. I havet lever saltvattenfiskar.

Tio i topp vecka 5

 1. bråktal
 2. gruva
 3. avgrund
 4. kätting
 5. stenåldern
 6. Norden
 7. dåtid
 8. nutid
 9. framtid
 10. samlare

 

 1. Bråktal är ett tal som är skrivet i bråkform. ¾ är ett tal skrivet i bråkform. Vi säger tre fjärdedelar.
 2. En gruva har människan grävt eller sprängt in i berget för att leta efter till exempel järnmalm.
 3. En avgrund är något som är långt ner till exempel botten i ett gruvschakt.
 4. En kätting är en grov kedja.
 5. Det heter stenåldern för människorna som levde då gjorde många saker av sten.
 6. Norden är Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island.
 7. Dåtid är det som redan har hänt.
 8. Nutid är det som händer nu.
 9. Framtid är det som kommer att hända.
 10. På stenåldern var människorna jägare och samlare. De samlade på frukt och nötter för att ha något att äta.

 

Tio i topp vecka 50

Tio i topp läxa till fredagen den 16/12

 1. enheter
 2. pröva
 3. rymma
 4. skärgård
 5. fyr
 6. hamn
 7. udde
 8. horisont
 9. flock
 10. lada

 

 1. Enheter används när vi mäter något till exempel längd, massa, volym eller area. cm, m, km, kg, dl, l, cm², m² är exempel på några vanliga enheter.
 2. Pröva betyder att man undersöker hur något fungerar.
 3. När kanariefågeln flyger ut ur sin bur och ut genom fönstret så rymmer den.
 4. En skärgård är många öar som ligger nära varandra. Man hittar ofta skärgården i havet.
 5. En fyr är ett högt runt hus med en lampa högst upp som lyser på natten så inte båtarna går på grund.
 6. En hamn är där båtarna parkerar.
 7. En udde är en bit land som sticker ut i vattnet.
 8. Horisont är när det ser ut som om land och himmel möts.
 9. När man ser en flock med fåglar så ser man många fåglar samtidigt.
 10. En lada är en byggnad på landet som man förvarar mat till djuren eller redskap i.

Tio i topp-läxa 11/12

Tio i topp-ord

 1. geometri
 2. omkrets
 3. area
 4. kvadratcentimeter
 5. kvadratmeter
 6. universum
 7. Jorden eller Tellus
 8. evolution
 9. skapelsemyt
 10. flaxar

Förklarande meningar

 1. Ett grekiskt ord som betyder jordmätning. Det är ett matematiskt område där man studerar egenskaper hos olika figurer till exempel trianglar, rektanglar, cirklar och kuber.
 2. Omkrets är hur långt det är runtomkring något.
 3. Area beskriver hur stor en yta är till exempel när vi räknar ut hur stor yta ett bord har.
 4. Kvadratcentimeter är en kvadrat där varje sida är 1 cm lång.
 5. Kvadratmeter är en kvadrat där varje sida är i m lång.
 6. Universum betyder allt som finns.
 7. Jorden eller Tellus heter den planet som vi bor på.
 8. Evolution betyder utveckling. Big Bang eller evolutionsteorin beskriver hur vi människor och allt liv på Jorden har utvecklats från början.
 9. Skapelsemyter är berättelser om hur vi och allt som finns har kommit till genom att en eller flera gudar har skapat allt.
 10. Fåglarna flaxar med sina vingar.

Sagoprojektet

Här är sagan som vi skrev när vi var med i Sagoprojektet. Vi gjorde även en teater på sagan som vi har filmat.

Den elaka häxan

Det var en gång en elak häxa som inte gillade snälla barn. Hon hade en stor och lång näsa med vårtor på. Häxan bodde i den mörka skogen i en grotta. Hon hade en kråka som spionerade åt henne. Kråkan kollade om barnen var snälla eller elaka.

En dag flög kråkan till skolan och hittade klass 3. Barnen satt i klassrummet och hade svenska. Klassen var jättesnäll och lydig. Kråkan flög tillbaka till häxan och berättade om den snälla klassen.

Häxan förvandlade sig till en författare och tog sin kvast och flög iväg till skolan. Där fick hon  syn på klassen och de fyra lärarna på skolgården. Just då gick häxans kvast av och hon kraschlandade i ett träd som gick mitt itu. Häxan fick en pinne i rumpan och började hoppa runt på skolgården. Alla barnen började skratta. Fröknarna gick fram till häxan och frågade henne hur det gick med henne. Häxan svarade att hon hade något viktigt att berätta. De gick in i klassrummet och häxan som fortfarande var förvandlad till en författare började berätta en saga för klassen. Under tiden som hon berättade började det hända mystiska saker. För varje sak som hon berättade så hände det på riktigt. Först förtrollades de fyra fröknarna till flugor sedan förvandlades barnen till olika djur. De blev till ekorrar, björnar, tigrar, kaniner, en Pegasus, lejon och en elak drake. Några barn hade gömt sig så magin nådde inte till dem. Häxan började hånskratta och trollade sin kvast så den blev hel igen. Därefter flög hon hem till sin grotta i den mörka skogen.

När de barn som inte blivit förvandlade såg vad som hade hänt blev de rädda.

– Hjälp, vad ska vi göra? sa en flicka.

– Jag vet, vi samlar spindelnät och sätter upp det mellan två pinnar så kan vi fånga frökenflugorna i spindelnätet så att de inte försvinner, sa en pojke.

När de var klara tog de med sig alla djuren och gick till den Ljusa skogen för att leta rätt på trollkarlen som bodde där. Medan de gick började det regna. De kom fram till ett ihåligt gammalt träd. Där inne hördes olika ljud. Barnen gick in och gömde sig och lyssnade på trollkarlens högläsning. Trollkarlen kände att det fanns några i närheten så han vände sig om.

– Vad gör ni här? Är det något som är på tok, undrade trollkarlen.

Barnen berättade vad som hade hänt. Trollkarlen sa att de måste hämta magiskt gräs som växte på det höga berget som låg borta i dalen. Av det magiska gräset kunde trollkarlen göra en trolldryck som de skulle ge till frökenflugorna. När de kom ut i skogen igen hade solen börjat titta fram och en stor regnbåge syntes på den mörka himlen. Trollkarlen sa:

– Följ regnbågen till bergets topp så hittar ni gräset.

Barnen tog med sig rep och väskor och så gav de sig iväg tillsammans med alla djuren. När de kom fram till berget tog de fram repen och klättrade upp till toppen. Där fick de syn på gräset som lyste och glittrade. De plockade gräset och la det i väskorna och skyndade sig tillbaka till trollkarlen. De gav det magiska gräset till trollkarlen som gjorde en trolldryck som smakade mint.

Jämte trollkarlens ihåliga träd fanns det en liten sjö. Trollkarlen berättade att det fanns massa grodor i sjön. Om barnen samlade in slemmet från grodorna tidigt på morgonen innan solen gick upp och gav det till alla djuren så skulle de förvandlas tillbaka till barn igen. Barnen gjorde som trollkarlen sa. De fångade in grodorna och band ett snöre runt dem så de kunde ta bort slemmet. När de var klara släppte de loss grodorna igen och gav slemmet till djuren och vips så var de barn igen.

Tillsammans med trollkarlen skyndade de sig tillbaka till skolan för att ge trolldrycken till frökenflugorna. Just då fick häxans kråka syn på barnen. Kråkan flög snabbt till häxan och berättade vad som hade hänt. Häxan kastade sig upp på sin kvast och flög snabbt iväg till skolan.

Under tiden hällde trollkarlen ut lite trolldryck på en tallrik och barnen tog försiktigt loss frökenflugorna från spindelnätet och satte dem på kanten på fatet. Så fort flugorna började dricka av trolldrycken blev de fröknar igen. Plötsligt spred sig ett mörker runt skolgården och häxan kom inflygande genom ett öppet fönster. Häxan skulle just förvandla alla barnen igen när trollkarlen sa.

-Du ska inte skada barnen igen! Och så förvandlade han häxan till en staty.

Så levde alla barnen och fröknarna lyckligt i alla sina dar!

 

svenska

Vi har startat upp ett skrivprojekt i klassen. Vi har läst sagorna Törnrosa, Snövit, Pomperipossa och Rödluvan och vargen. Efter att vi har läst tillsammans har vi diskuterat vilka huvudkaraktärer och andra viktiga karaktärer som finns med i sagorna. Därefter har vi tittat på hur sagorna börjar och vad som hör till inledningen, vilka olika hinder och lösningar som finns med och till slut så har vi tittat på hur sagorna slutar och om sagan vill lära oss något.

Vi har även arbetat med tidsorden; först, sen när, därefter, efter det, då och till slut.dessa ord behöver vi använda för att kunna återberätta sagorna.

Nu när vi har tränat på det här ska vi börja att skriva egna sagor. Först kommer vi att skriva gemensamt för att sen skriva enskilt. Till hjälp har vi våra skrivkompisar:)20160906_194716