svenska

Vi har startat upp ett skrivprojekt i klassen. Vi har läst sagorna Törnrosa, Snövit, Pomperipossa och Rödluvan och vargen. Efter att vi har läst tillsammans har vi diskuterat vilka huvudkaraktärer och andra viktiga karaktärer som finns med i sagorna. Därefter har vi tittat på hur sagorna börjar och vad som hör till inledningen, vilka olika hinder och lösningar som finns med och till slut så har vi tittat på hur sagorna slutar och om sagan vill lära oss något.

Vi har även arbetat med tidsorden; först, sen när, därefter, efter det, då och till slut.dessa ord behöver vi använda för att kunna återberätta sagorna.

Nu när vi har tränat på det här ska vi börja att skriva egna sagor. Först kommer vi att skriva gemensamt för att sen skriva enskilt. Till hjälp har vi våra skrivkompisar:)20160906_194716